Over Monique

Monique is een doelgerichte persoonlijkheid met gevoel voor humor. Is betrokken bij haar collega’s. Ze heeft meer dan 15 jaar managementervaring opgedaan in de profit en non profit sector. Werkterrein: (interim)lijn- en projectmanagement functies. Kernkwaliteiten: analytisch, methodisch, leergierig, recht door zee, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat, Hoe en Waarom van MonieQ

Illustraties_WatHoeWaarom_WEBgroot

Werkervaring

MonieQ, Interim management & coaching

MonieQ, Interim management & coaching
maart 2015 – heden

In 2015 heeft Monique een voor haar unieke stap in haar carrière gezet: Solo verdergaan met het bedrijf MonieQ, Interim management & coaching.

Manager Bestuurszaken, Rabobank Twente Oost

Manager Bestuurszaken, Rabobank Twente Oost
november 2013 – juni 2015

Gedurende een interim periode van 19 maanden is Monique verantwoordelijk voor de vijf aandachtsgebieden: Human Resources, Directiesecretariaat, MCC (Marketing, Communicatie en Coöperatie) & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)’. Doelstelling is om de krachten van de vakdisciplines te bundelen zodat klantwaarde wordt geleverd op een efficiëntere en effectievere wijze. Als manager bestuurszaken treedt Monique voor het professionele team op als sparring partner en coach. Dit vereist conceptueel denken, analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, strategie ontwikkelen en vertalen naar concrete doelen.

Lid stuurgroep Beursvloer Oldenzaal

Lid stuurgroep Beursvloer Oldenzaal
januari 2014 – heden

Opzetten en voorbereiden van de eerste editie ‘Beursvloer Oldenzaal’ op 11 september 2014. Op ‘Beursvloer Oldenzaal’ worden maatschappelijke organisaties met bedrijven in contact gebracht met als doelstelling om diensten met elkaar uit te wisselen zonder dat daar een financiële tegenprestatie tegen over staat. Meer informatie is te vinden op www.beursvloeroldenzaal.nl.

Interne Coach De Twentse Zorgcentra

Interne Coach De Twentse Zorgcentra
januari 2011 – november 2013

Vanuit een aantal andere clusters binnen regio Enschede werd Monique door collega clustermanagers en teamleiders ingezet als interne coach voor een aantal teamleiders en persoonlijk begeleiders.

Interne auditor De Twentse Zorgcentra

Interne auditor De Twentse Zorgcentra
oktober 2009 – november 2013

Periodiek verschillende onderdelen van DTZC auditen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De doelstelling van de interne audits is om de processen te optimaliseren hetgeen van positieve invloed is op de dienstverlening aan de cliënten van DTZC. DTZC beschikt over een groep interne auditors welke door de kwaliteitsfunctionaris worden ingepland.

Clustermanager De Twentse Zorgcentra

Clustermanager De Twentse Zorgcentra
juni 2007 – november 2013

(In)direct leiding gegeven aan 6 teamleiders, 147fte personeelsleden werkzaam in verschillende (woon)groepen. Verantwoordelijkheden: budgetbewaking van 8.3 miljoen euro, opzetten begroting, jaarplannen, coachend leidinggeven, bewaking naleving HKZ procesafspraken, implementatie cultuurverandering (pro-activiteits bevordering gecombineerd met resultaatgerichte werkwijze), opzetten c.q. voorstellen van cluster/ regio overkoepelende verbeteringsvoorstellen in verschillende projectgroepen.

Hoofd Zorgteam algemene kindergeneeskunde, Isala ziekenhuis

Hoofd Zorgteam algemene kindergeneeskunde, Isala ziekenhuis
juli 2006 – juni 2007

Monique heeft leiding gegeven aan 108 personeelsleden (kinderverpleegkundigen, operationeel assistentes, voedingsassistentes, afdelingsassistentes, pedagogisch medewerksters en het secretariaat). Het betreft de klinische kinderafdeling op locatie Sophia en de dagbehandeling kinderverpleging op de locaties Sophia en Wezenlanden.

Manager bedrijfsvoering, Arbo Unie

Manager bedrijfsvoering, Arbo Unie
oktober 2002 – juli 2006

Monique heeft (in)direct leiding gegeven aan 50 personeelsleden verdeeld over de afdelingen bedrijfsbureau, doktersassistentes, administratief medewerksters, receptie en facilitaire zaken.

Haar werkzaamheden bestonden uit:
• het reorganiseren van de gehele administratieve ondersteuning;
• coachen en begeleiden van 2 teamleiders;
• “Invoering” teamcultuur en teamspirit;
• nieuwe functie- en competentieprofielen opstellen voor betrokken medewerkers;
• optimaliseren en decentraliseren van het bedrijfsbureau door een beter inkoop-, facturatie-, rapportage- en debiteurenbeleid.

Projectmanager & adviseur, Rabobank Nederland

Projectmanager & adviseur, Rabobank Nederland
januari 2001 – oktober 2002

Binnen Rabobank Nederland heeft Monique verscheidene projecten uitgevoerd. Hierbij heeft zij input geleverd betreffende verandermanagement en organisatieadvies op verschillende vlakken:

ResultaatGericht Verkopen
Heroriëntatie Bedrijven
RaboRetailbank
Implementatie Retail
Bankhalformules
Implementatiebegeleider project ACE bij lokale banken.

Manager Financieel Advies, Rabobank Twentehof

Manager Financieel Advies, Rabobank Twentehof
mei 1998 – januari 2001

Monique heeft leiding gegeven aan het segment Financieel Advies, gestart met 3 medewerkers welke in januari 2001 gegroeide tot 14 medewerkers. Dit betrof zowel de front- (hypotheek, financieel en beleggingsadviseurs) als binnendienstmedewerkers. Monique is in de periode van oktober 1995 – mei 1998 intern opgegroeid naar deze functie vanuit haar rol als Financieel Adviseur binnen deze bank.

Opleidingen Monique

Monique’s uitgangspunt is dat je nooit te oud bent om te leren:
zij heeft dan ook de afgelopen periode tal van studies gevolgd.
Een kort overzicht van de ‘hoogtepunten’:

illustraties_opleidingen3
Over Monique