Interim Management

Interim Management

Sinds 1998 is Monique werkzaam in verschillend management functies. In al die jaren heeft zij veel ervaring opgedaan in én verschillende bedrijfstakken én zowel in lijn als staf posities. Orde in chaos scheppen, ziekteverzuim verlagen, resultaatgerichter werken. Dit zijn voor Monique ‘standaard’ doelen welke zij stap voor stap weet te behalen. Monique start eerst met een inventarisatie ronde om de angel te ontdekken. Hierbij maakt zij contact met de collega’s en medewerkers waarmee zij een directe werkrelatie heeft.

In 2013 heeft Monique tijdens haar MBA studie de theorie en de praktijk met elkaar verbonden. Met wetenschappelijke literatuur heeft zij weten te onderbouwen dat een vierdimensionele (ABCD) strategische benadering het mogelijk maakt een effectieve strategie te realiseren binnen een bedrijf: Ga Analyseren waarom je bestaat (missie, visie, kernkwaliteiten). Betrek je personeel bij de vraag . hoe je het wilt gaan doen en gebruik hun Creativiteit. Laat vervolgens Daadkracht zien door keuzes te maken in wat je wilt gaan doen. De golden circle van Simon Sinek loopt hier als een rode draad door. Hiermee wordt het personeel pas echt betrokken bij het werk.

Dit sluit aan op het feit dat haar insteek is gebaseerd op de piramide van Lencioni: als er vertrouwen is onder collega’s is er ruimte voor conflicten/ directe feedback. Deze conflicten leiden tot duidelijke afspraken/ betrokkenheid waardoor ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om resultaten te behalen.

Haar passie is om medewerkers te laten groeien en bloeien waardoor de output gaat stijgen. Door medewerkers te laten ervaren op welke punten ze kunnen scoren, hen te waarderen bij succes en hen persoonlijk te laten groeien geeft voldoende voeding voor een goed resultaat.

Monique is in staat om op verschillende plekken in de organisatie aan de slag te gaan. Nieuwsgierig geworden?